Home

De Tai Chi vereniging INGE STRINGA verzorgt reeds meer dan 20 jaar Tai Chi & Qi Gong lessen in Woerden, Leidschendam-Voorburg en Utrecht. Alles volgens de stijl van grootmeester dr. Shen Hongxun.

In grote delen van China kan men in de vroege ochtend Tai Chi en Qi Gong zien beoefenen. Tai Chi en Qi Gong (Taijiwuxigong) zijn twee verschillende oefenensystemen die echter hetzelfde doel nastreven: het activeren van het vitale energiesysteem. Door een betere circulatie van energie in combinatie met een verbeterde lichaamshouding ontstaat een algemeen gevoel van welbevinden en ontspanning.

Beide oefensystemen maken gebruik van dezelfde krachten maar hebben een verschillende benadering: in Tai Chi wordt de energie gekoppeld aan aandacht die richtinggevend is voor de energie. En in Qi Gong stoelt meer op eenvoudige oefeningen waarbij spontane beweging negativiteit verwijdert en blokkades opheft.

Nadere info bij Inge Stringa
tel: 06 – 24 12 12 57 of per e-mail: info@ingestringa.nl